2014-12-10

Ny Omax 60120 vattenskärmaskin på SLM

En ny Omax 60120 vattenskärmaskin har installerats på NTT Group i Sandarne.

– Vår satsning och utveckling av produktionen ligger helt i linje med vår vision, att bli den mest efterfrågade samarbetspartnern inom mekanisk transmission, säger Magnus Gisselman, VD på NTT Group/Sandarne Legomekan AB.

Vattenskärning är en helt kall bearbetningsmetod. Det innebär att materialegenskaperna bibehålls i hela arbetsstycket, ända ut i snittytan. Vattenskärning ger inte heller upphov till några skärsprickor. Men det kanske mest karaktäristiska för vattenskärning är dess förmåga att klara snäva toleranser. Ofta är efterbearbetning i form av svarvning, fräsning eller borrning inte nödvändig.

Omax 60120 skär i flera olika material: Metall, plast, gummi, glas och sten.

– Vårt breda produktsortiment blir nu ännu bredare och vi har förutsättningar för kortare leveranstider, säger Magnus Gisselman.